?

Log in

No account? Create an account
Huỳnh Thị Phương Thảo
11 May 2011 @ 09:51 am
Tình hình là bạn đang rất bực bội , mẹ bà nó cái thứ trâu bò đó làm như giỏi lắm đi nói người khác , đây mà không bằng cái quần què gì vậy đằng ấy lành lặn lắm chắc . Xin lỗi thứ không ra gì đừng hòng đây tôn trọng , chửi trên đầu rồi bắt người ta kính trọng , đứa nào chịu được , nhịn bạn nhịn 1 năm nữa thôi nhá , bạn phải chăm chỉ kiếm tiền sang năm bạn dọn ra ngoài ở , coi không có đứa không bằng cái quần qùe này sáng ai 4 giờ nai lưng dây .

Bạn nhịn , bạn nhịn
Tags:
 
 
Current Location: Đâu đó
 
 
Huỳnh Thị Phương Thảo
05 February 2011 @ 07:09 am

review:

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

600dpi

Download : Mediafire

Comment when you download .

Do not reup , If you want take out my livejournal please use my link and credit .=========

Bonus : HA style vol 1 Here - HA style vol 3  Here
 
 
Current Location: Hell
Current Mood: cold
Current Music: On the wind - Chinen Yuuri
 
 
Huỳnh Thị Phương Thảo
31 January 2011 @ 11:01 am
Part 1

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Download : Part 1   -  Part 2

Part 2

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Download : Here

Comment when you download .

Do not reup , If you want take out my livejournal please use my link and credit .
 
 
Current Location: Heaven
Current Mood: cold
Current Music: bon bon - Hey say jump
 
 
Huỳnh Thị Phương Thảo
19 January 2011 @ 11:09 pm
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

MF : Download

Credit : 5C
 
 
Current Location: The hell
Current Mood: amusedamused
Current Music: Loveless - Yamapi
 
 
Huỳnh Thị Phương Thảo
10 January 2011 @ 10:20 am
Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Online

veoh

Download :

MF : 001 - 002
 
 
Current Location: The hell
Current Mood: bored
Current Music: Beginner - AKB48
 
 
 
Huỳnh Thị Phương Thảo
08 January 2011 @ 09:43 pm
Read more...Collapse )
 
 
Current Location: Yokohama
Current Mood: angry
Current Music: ponytail to shushu - AKB 48
 
 
Huỳnh Thị Phương Thảo
05 December 2010 @ 09:39 pm
Up làm kỉ niệm

Read more...Collapse )
 
 
Current Location: The hell
Current Mood: blah
Current Music: Calendula requiem - Kanon
 
 
Huỳnh Thị Phương Thảo
21 September 2010 @ 09:56 pmYume wo Tsunage .. Nhớ chết đi được

 
 
Current Location: Yokohama
Current Mood: blank
Current Music: Haruka - Shirota Yuu
 
 
Huỳnh Thị Phương ThảoTracklist

Read more...Collapse )
 
 
Current Location: my home
Current Mood: cheerfulcheerful
Current Music: The meaning of that happiness - Honey L days
 
 
Huỳnh Thị Phương Thảo
10 August 2010 @ 07:44 pm
behind =><=Collapse )
 
 
Current Location: tokyo tower
Current Mood: angry
Current Music: Let it beat - AAA